از آغوش پدر پرتاب می شوی به ارتفاعی چندین برابر قامتت، خطرناک است! 


اگر حافظ و نگهبانی نباشد صدمه جدی ای به بدنت وارد خواهد شد، ولی تو همچنان میخندی و از این اوج و فرود ناخواسته لذت می بری


اما گویا با توکل این کار خطرناک لذت بخش می شود، توکل به آغوشی که قطعا و حتما تو را خواهد گرفت، اعتماد کودک به آغوش پدرش شگفت انگیز است


گاهی به این اعتماد غبطه میخورم، هنوز هم اوج و فرود های ناگهانی در زندگی من جریان دارد ولی یک چیزی در این بازی کودکانه کمرنگ شده، اعتماد و توکلم به کسی که مرا پرتاب می کرد...

منبع اصلی مطلب : آیه گرافی
برچسب ها :
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

سبد بلاگ : سوره احزاب آیه 3